Privacyverklaring Bouwbedrijf de Vries BV

Bouwbedrijf de Vries met KvK nummer 01018754 gevestigd aan de Vosseleane 18 te Woudsend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bouwbedrijf de Vries is een familiebedrijf dat sinds de oprichting in 1918, van generatie op generatie, is uitgegroeid tot één van de toonaangevende aannemers van Súdwest-Fryslân. Bouwbedrijf de Vries is een aannemer met ruime ervaring in het realiseren van, zowel particuliere als zakelijke, nieuwbouw, verbouw, restauraties, renovaties, utiliteitsbouw en andere projecten.

Waarom Bouwbedrijf de Vries BV gegevens nodig heeft 
Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Bouwbedrijf de Vries BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Wij verstrekken daarnaast alleen de gegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- NAW gegevens
- Telefoonnummer
- Factuuradres
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Betalingsgegevens
- Het afhandelen van uw betaling

Bewaartermijn
Bouwbedrijf de Vries Woudsend bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens binnen 1 maand hebben verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij u persoonsgegevens bewaren voor de duur van het project,  tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Delen persoonsgegevens met derden
Bouwbedrijf de Vries Woudsend verkoopt uw gegevens niet aan derden. Tevens deelt Bouwbedrijf de Vries de strikt noodzakelijke persoonsgegevens met onderaannemers indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Bij het delen van de gegevens geldt een wettelijke verplichting met de belastingdienst.

Daarnaast neemt Bouwbedrijf de Vries Woudsend de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bouwbedrijfdevrieswoudsend.nl.

Recht op inzage
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Bouwbedrijf de Vries vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Bouwbedrijf de Vries. U krijgt dan een overzicht van uw opgeslagen gegevens.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking/profilering.

 

 

Bezig met laden